NICLAS TJÄNSTER
Om psykisk ohälsa

"Psykisk ohälsa är en konsekvens av något - inte orsaken!

Att kämpa med psykisk ohälsa kan vara en ensam och överväldigande resa. Kanske känner du dig nedstämd, orolig eller fångad i ett virrvarr av känslor utan att du ser någon utväg? Du undrar kanske varför det är just du som drabbats, eller om du någonsin kommer att hitta en väg tillbaka till ett liv med glädje? Oavsett var du befinner dig i din resa är det viktigt att komma ihåg att du inte är ensam. Genom att söka hjälp och ta det första steget mot förändring visar du mod och beslutsamhet - med det sagt kan och är resan fortfarande oftast tuff och lång.

Jag vet att det inte är lätt. Det är inte en fråga om att bara "rycka upp sig" eller "ta sig samman". Psykisk ohälsa är komplext och påverkar människor på olika sätt. Men det finns en bättre framtid, det finns hopp och det finns hjälp att få. Genom att förstå de underliggande orsakerna till din psykiska ohälsa kan du lära dig att hantera dina känslor och antingen leva med den psykiska ohälsan men fortfarande bibehålla livskvalité, eller övervinna den helt och hållet!

Ämnet psykisk ohälsa är enormt stort och det finns väldigt mycket att både skriva och prata om. Men för att ge en liten fingervisning om var jag står i ämnet och min inställning till den psykiska ohälsan har jag här skrivit en del grundläggande värderingar som jag utgår från. 

Läs mer!

MER INFORMATION

(Klickbara länkar)
1. Vad är psykisk ohälsa?
2. Att leva med psykisk ohälsa
3. Att leva bredvid psykisk ohälsa
4. Behandlingsalternativ
5. Vikten av att söka hjälp
6. Att bryta stigmat kring psykisk ohälsa
1. Vad är psykisk ohälsa?
Psykkisk ohälsa är ett brett begrepp som omfattar olika tillstånd som påverkar en persons känslor, tankar och beteende. Det kan inkludera ångest, depression, stress, trauma. beroenden och andra psykiska sjukdomar. Varje individ upplever psykisk ohälsa på sitt eget unika sätt, och det kan påverka olika delar av ens liv.
 
För många är det vara en konstant kamp mellan att hantera sina känslor och att ens fungera i vardagen. Det är en komplex och ofta överväldigande känsla som kan påverka allt från ens arbete och relationer till ens fysiska hälsa. Psykisk ohälsa är inte en enkel fråga med en enkel lösning. Det är inte svart eller vitt. Det finns sällan något rätt eller fel.
 
Det jag däremot är tydlig med är att psykisk ohälsa är inte orsaken till att vi mår dåligt! Utmattning är inte orsaken till att vi mår dåligt! Depression är inte orsaken till att vi mår dåligt! Beroendet är inte orsaken till att vi mår dåligt! I direkt form är det orsaken - absolut.. men indirekt finns det något underliggande som orsakat utmattningen/depressionen/beroendet eller vad det är vi har utvecklat för psykisk ohälsa. Det är den orsaken vi måste hitta och lära oss att hantera!
2. Att leva med psykisk ohälsa

Att leva med psykisk ohälsa kan vara en utmanande och ibland överväldigande upplevelse. Det kan innebära att känna sig ensam, rädd eller nedstämd. Vardagliga aktiviteter kan kännas svåra att hantera, och det kan vara svårt att hitta glädje och mening i tillvaron.

Många kämpar med skuldkänslor och en känsla av otillräcklighet när de inte kan fungera som de önskar. Det är en ständig balansgång mellan att försöka hålla sig flytande och att inte sjunka under ytan. Det är viktigt att komma ihåg att psykisk ohälsa inte definierar en person; det är bara en del av deras liv och upplevelse. Inte bara som att förminska - utan bara som att vi är så mycket mer än just den psykiska ohälsan.

Genom att erkänna detta och öppet våga prata, diskutera och utforska sina känslor kan en person börja acceptera sig själv och arbeta mot att må bättre - utan att känna skam eller skuld!

3. Att leva bredvid psykisk ohälsa

Att leva bredvid eller stödja någon med psykisk ohälsa kan också vara en utmaning, skulle nästan vilja kalla det ÄR också en utmaning. Det kan innebära att känna sig hjälplös, frustrerad eller orolig för den drabbades välbefinnande men också att man själv blir påverkad i energi, ork eller humör.

Man kan känna sig som en åskådare till en kamp som man inte kan delta i eller förstå fullt ut. Många gånger handlar det om att finna balansen mellan att vara stödjande och att inte bränna ut sig själv. Det kräver tålamod, empati, förståelse och en vilja att lära sig mer om psykisk ohälsa och hur man kan hjälpa.

Att stå bredvid och stötta någon med psykisk ohälsa kräver också att man vågar sätta gränser och ta hand om sig själv, sin egna mentala och emotionella hälsa. Det är viktigt att känna igen när man behöver stöd och att söka det när det behövs.

4. Behandlingsalternativ

Det finns en mängd olika behandlingsalternativ för psykisk ohälsa, inklusive terapi, medicinering och andra former av stöd. Terapi är ett effektivt sätt att arbeta med psykisk ohälsa genom att utforska känslor, tankar och beteenden för att hitta lösningar och främja välmående.

Det är viktigt att hitta rätt behandlingsform för varje individ och att skapa en trygg och stödjande miljö där man vågar känna efter och arbeta på djupet med sig själv. Utöver terapi kan medicinering och livsstilsförändringar också vara en del av en omfattande behandlingsplan.

Genom att kombinera olika metoder och arbeta tillsammans med en professionell kan man öka sina chanser till att orka fortsätta när det är som tuffast.. men, att välja rätt behandlingsalternativ är en individuell process som kräver tid, tålamod och öppenhet för att prova olika tillvägagångssätt. För det finns på förhand inget "rätt" - det är en av de komplexa utmaningarna.

Men oavsett vilken behandlingsform eller samtalsstöd man påbörjar är det viktigt att komma ihåg att resultaten sällan kommer omgående - det är en lång process som kan behövas och det finns inga quick fixes!

5. Vikten av att söka hjälp

Att söka hjälp är ett modigt och viktigt steg. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är något att skämmas över eller att känna sig svag för - oavsett vad det är man känner. Att öppna upp och prata om ens känslor kan vara svårt, men det är också det första steget mot att må bättre.

Ibland kan det hjälpa att öppna upp sig för en vän eller bekant - ibland kan det behövas att man gör det till en terapeut eller annan professionell samtalsprofession.

Oavsett hur ensam man känner sig är det alltid någon där ute som vill hjälpa till och stötta även ifall det ibland inte känns så. Det är viktigt att inte vänta för länge med att söka hjälp; ju tidigare man får stöd, desto bättre är chanserna till att återhämta sig och må bättre. Om vi pratar illa om eller till oss själva så kommer vi sällan sluta innan vi får någon annan att bolla våra tankar med!

Att ta hand om sin mentala hälsa är lika viktigt som att ta hand om sin fysiska hälsa, och att söka hjälp när det behövs är ett tecken på styrka och självkärlek. Det finns hjälp att få!

6. Att bryta stigmat kring psykisk ohälsa

Stigmat kring psykisk ohälsa är många gånger en stor barriär för många människor att söka hjälp och stöd. Man skäms för vad man känner. Man skäms för hur man är. Man skäms för vad man tänker. Det är viktigt att arbeta tillsammans för att bryta ner barriären och skapa ett mer öppet och accepterande klimat kring psykisk hälsa.

"- Men vadå? Vi har ju kommit så långt nu? Vi pratar ju jätte mycket mer om det här?"

Ja, absolut. Det gör vi - men trots det har vi heller aldrig mått så dåligt som nu. Vi har aldrig haft fler personer som är långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa än nu. Vi har aldrig haft fler barn- och ungdomar som mår dåligt som nu.

Genom att öka medvetenheten och utbilda andra kan vi skapa en miljö som är mer förstående där vi vågar berätta hur vi mår eller vad vi skäms för. Genom att öppet diskutera och dela våra erfarenheter kan vi bidra till att minska stigmat och skapa en mer empatisk och förstående miljö. Det handlar om att normalisera konversationen kring psykisk ohälsa och att visa att det är okej att be om hjälp och att söka stöd.

Man är varken svag, töntig, mesig, feg eller någon annan hånande beskrivning för att man mår dåligt eller vågar berätta att man mår dåligt. Att utbilda sig själv och andra om psykisk ohälsa är en viktig del av att bryta ned stigmat.

Genom att förstå att psykisk ohälsa är en verklig och allvarlig sjukdom som faktiskt förstör liv, som tar liv och som påverkar miljontals människor över hela världen kan vi skapa en mer förstående och öppen miljö omkring oss - men vägen är lång.. 

Ta del av ett veckobrev varje onsdag med inspirerande, insiktsfullt & stödjande innehåll!