NICLAS TJÄNSTER
Om spelberoende

YRKESVERKSAM ELLER ARBETSGIVARE? 

För yrkesverksamma

Det finns många uttryck för ett spelberoende eller spelmissbruk. Oavsett vilket uttryck som används så är det här ett växande folkhälsoproblem som drabbar tusentals och åter tusentals människor i Sverige varje dag, varje vecka, varje månad och varje år. Ett spelmissbruk påverkar oftast hela familjen och flera anhöriga runt om den drabbade - alla blir drabbade på ett eller annat sätt.

En stor skillnad på spelberoende gentemot andra beroende är att det är så lömskt, och ofta ett beroende som eskalerar under väldigt kort tid i en hiskelig fart. Det går ut över hela personligheten och hela personens liv. Att bli spelberoende är inte något man väljer, det är forskat på vilka signalsubstanser i hjärnan som påverkas och med all säkerhet är en stor anledning..men det är också kartlagt att det antagligen även kan finnas ärftliga faktorer som ligger till grund.

 
För arbetsgivaren

En av de största kostnaderna för ett företag är dess personal, men personalen är också den största tillgången. Att ha en väl­mående personal­styrka sparar pengar, tid och skapar tillväxt för verk­samheten. Om personal­gruppen inte mår bra kostar det företaget onödiga resurser och som arbetsgivare är man skyldig att ansvara för rehabilitering av spelberoende eller spelproblem hos sin personal. Majoriteten av arbetsgivarna vet fortfarande inte hur man ska hantera ett spelberoende hos sin personal & det är här jag kommer in. 

Kontakta mig för rådgivning och för att utöka kunskapen för hur just du som arbetsgivare ska kunna hantera nuvarande eller framtida spelproblem hos din personal. 

Läs mer om att vara yrkesverksam eller arbetsgivare
Läs mer om att vara anhörig
Läs mer om spelberoendet som sjukdom

MER INFORMATION

(Klickbara länkar)
1. Upptäcka spelproblem
2. Så upptäcker du problemen
3. Våga prata om det
4. När utvecklas spelandet till att bli ett problem?
5. Mer om själva diagnosen bakom spelmissbruk
6. Hur hjälper man till och hur kan man gå tillväga?
1. Upptäcka spelproblem

Spelproblem är vanligt, men svårt att upptäcka. Relationsproblem, ekonomiska svårigheter och allmän psykisk ohälsa är vanliga tecken.

Spelproblem varken syns, hörs eller luktar. Det är väldigt svåra att upptäcka. Ungefär 2% av Sveriges befolkning har problem med spel. Och problem med spel förekommer ofta i relation till riskabla alkoholvanor eller allmän psykisk ohälsa. Känslor av oro, stress, nedstämdhet, sömnsvårigheter, bristande aptit och koncentrationssvårigheter är vanliga konsekvenser av spelberoende eller spelmissbruk. Ett texten på att spelandet har utvecklats till ett problem är att det framställs som ett realistiskt sätt att klara av ekonomin. Eller för att skapa sig ett bättre liv.

Det är vanligt att relationerna till andra, och framförallt de nära, blir lidande. Att de aktiviteter som tidigare upplevdes som meningsfulla blir försummade. Anhöriga brukar berättat att personen som spelar blir hemlighetsfull med vart den är och hur det är ställt med ekonomin. Ofta har den som spelar och den som är anhörig helt olika uppfattningar om huruvida spelandet är ett problem eller inte.

2. Så upptäcker du problemen

Spelproblem är klurigt. Det är ofta svårt att upptäcka och lätt att dölja. Men vanliga tecken på att spelandet har gått för långt är när det går ut över relationer, ekonomin och påverkar den allmänna psykiska hälsan negativt.

Trots detta är spelproblem vanligare i Sverige än man kanske tror. Ungefär 2% av den svenska befolkningen har spelproblem eller är spelberoende. Ofta i kombination med psykisk ohälsa och riskabla alkohol- och drogvanor. Som med många beroenden påverkar det psyket väldigt mycket. Spelare går runt med oro, stress, nedstämdhet, har svårt att sova, svårt att äta, svårt att koncentrera sig. Ganska givet slår det ofta hårt på ekonomin också. Spelaren får kanske för sig att den kommer få ett bättre liv, om den bara vinner lite till. Ju mer den riskerar, desto mer förlorar den. Sätter sig i skuld, lånar pengar av farliga personer. Utsätter nära och kära för oro och bråkar för att få låna pengar.

Relationerna blir direkt lidande. Både till familj och vänner, men även arbetet och det övriga sociala livet påverkas. Ofta mörkar spelaren hur det faktiskt står till med spelandet och ekonomin. Skam leder till förnekelse vilket är en vanlig tillvaro för spelare.

3. Våga prata om det

När en spelare väl tar mod till sig och söker hjälp är de ofta fyllda av obehagliga känslor som skam och skuld. De förstår att det är illa till men de förstår sällan vidden av problematiken. Kanske har de inte ens berättat för sina anhöriga att de sökt hjälp, just för att de skäms över sin situation. De känner sig maktlösa och rädda. Därför är det viktigt att du som yrkesverksam går varsamt fram, samtidigt som det är viktigt att utforska spelandet med frågor. Var öppen, empatisk och se till att spelaren känner att den är i ett tryggt sällskap.

4. När utvecklas spelandet till ett problem?

Det finns ingen tydlig gräns som passeras när spelandet går från något lustfyllt till något problematiskt. Det är olika för alla. Ibland tar det tid, ibland går det fort. Det beror på olika omständigheter, men i grund och botten gör det ingen skillnad. När det blivit ett problem, har det blivit ett problem som kräver sin lösning. Det tydligaste beviset för att spelandet blivit problematiskt är just att det är svårt eller omöjligt att kontrollera de negativa konsekvenserna av spelandet. Det finns olika verktyg som kan hjälpa dig att ta reda på om personen du möter har spelproblem eller är spelberoende, använd screeningformulären NORC Diagnostic Screen for Gamling Problems (NODS) och Problem Gamling Severity Index (PGSI).

5. Mer om själva diagnosen bakom spelmissbruk

Numer klassificeras spelberoende som en beroendesjukdom. För att en person ska diagnostiseras med det så kallade ”hasardspelsyndrom”, enligt DSM-5 (Diagnostic and Statistic Manual for mental Disorders 5), måste personen uppfylla minst fyra av nio karaktärsdrag:

- Upptagenhet (Tänker personen ständigt på spel? Är den upptagen av att tänka på tidigare spel, planera framtida spel eller fundera över hur den ska fixa pengar att spela med?)

- Tolerans. (Behöver personen allt större summor för att få samma effekt av spänning och adrenalin?)

- Kontrollförlust. (Har personen svårt att kontrollera sitt spelande? Har denne försökt begränsa sig men misslyckats?)

- Abstinens. (Blir personen rastlös och lättretlig när den försöker begränsa sitt spelande eller försöka sluta spela helt?)

- Flykt. (Använder personen sitt spelande som en flykt från känslor av hjälplöshet, skuld, ångest och depression?)

- Jagar förluster. (Använder spelaren sitt spelande som en anledning för att vinna tillbaka tidigare förluster?)

- Lögner. (Ljuger personen om sitt spelande för sina nära och kära? Terapieter? Arbetet? Döljer den vidden av problemet med sitt spelande?)

- Sociala konsekvenser. (Har personen äventyrat viktiga nära relationer? Sin anställning? Har personen missat möjligheter till utbildning eller karriär på grund av sitt spelande?)

- Ekonomiskt beroende. (Använder personen sig av andra människor för att lösa ekonomiska krissituationer den har försatt sig i på grund av sitt spelande?)

6. Hur hjälper man till?

Det finns många sätt att gå tillväga för att hjälpa en spelberoende. Alla spelare har olika behov, som behöver mötas på olika sätt. Är spelaren villig att ta hjälp? Behöver spelaren ekonomisk rådgivning? Befinner sig spelaren i en rent utsagt farlig situation på grund av sitt spelande?

Det är mycket vanligt att spelare söker hjälp när det upplevs vara försent redan. De negativa konsekvenserna har blivit så pass allvarliga att spelarens liv inte är hållbart längre. I det här läget är spelaren nu en person i stort behov av stöttning, en stadig tillvaro för att kunna förändra sitt spelande och återta makten över sitt liv. Det är en svår resa att göra på egen hand, eftersom att spelarens hjärna är kidnappad och fylld av obehagliga känslor och tankar som hindrar spelaren från att göra logiska och rationella handlingar som hen kanske med enkelhet gjort tidigare.

Kontakta mig för att tillsammans komma fram till en lösning hur man hjälper till i just ditt fall på bästa sätt!

Ta del av ett veckobrev varje onsdag med inspirerande, insiktsfullt & stödjande innehåll!