NICLAS TJÄNSTER
Om spelberoende

ATT VARA ANHÖRIG

Är det någon i din närhet, familj eller vän, som du tror kanske spelar för mycket? Har beteendet eller humöret samtidigt svängningar som påverkar relationen? Då kan det vara stor risk att din anhörige har begynnande problem eller redan har fastnat i ett spelberoende. Det är väldigt vanligt och du är långt irån ensam att i sådana fall vara anhörig till en spelberoende och det är ofta väldigt svårt att vara anhörig till någon med spelmissbruk eller spelberoende.

Som anhörig är det ofta svårt att veta vilken stig man ska vandra på vid sidan av den beroende och det är inte sällan det övergår till att man som anhörig eller närstående också blir medberoende. Men när blir man medberoende och vad kan man göra åt det? Som anhörig vill man väl för den drabbade och det är vanligt att det i relationerna uppstår destruktiva mönster, ageranden och förhållningssätt som kan få en hel familj eller ett förhållande att lida, ta skada och i flera fall förvärra missbruket snarare än att arbeta med det. Om du lever med eller finns i omgivningen av en spelmissbrukare eller spelberoende är du som närstående antagligen också i stort behov av råd och stöd i vägen mot en förändring.

Med­beroendet är precis som spelmissbruket och spelberoendet ofta svårt att bryta på egen hand. Att våga be om hjälp & att inte behöva bära hela tyngden på axlarna själv är första steget som anhörig för att kunna finnas till hands på riktigt för den drabbade. Du är inte ensam, även om det kan kännas så. Viktigast av allt: det finns hjälp som fungerar. 

Det första steget för att hjälpa den drabbade är att hjälpa dig själv.

Läs mer om att vara anhörig!
Yrkesverksam eller arbetsgivare?
Läs mer om spelberoendet som sjukdom

MER INFORMATION

(Klickbara länkar)
1. Olika tecken på spelberoende
2. Att konfrontera en spelberoende
3. Formulera dig utifrån din egen situation
4. Uppmana till aktiviteter fria från spel
5. Så hjälper du genom att hjälpa dig själv först
6. Sätt dig själv i första rummet för att orka finnas där
6. Tecken på medberoende att vara uppmärksam på
1. Olika tecken på spelberoende och spelproblem

Det är ofta den anhöriga som först lägger märke till problemen som uppstår av spelande. Det som ofta börjar som ett lustfyllt och oskyldigt tidsfördriv, ofta i sociala sammanhang, kan utvecklas till konsekvenser som blir svåra att hantera. Som anhörig är det svårt att avgöra var gränsen går, när något går från positivt till negativt, från nöje till problem.

Det är inte alltid så lätt att veta om personen du håller nära faktiskt har problem. Ibland för att personen inte berättar om det, eller försöker täcka upp för det. Ibland för att personen är i förnekelse och döljer sitt beroende väldigt väl.

Vanliga tecken och varningssignaler:

- Tid: alltmer tid tillägnas spel och planering kring spel. Personen kanske verkar mer frånvarande än vanligt och prioriterar spelandet framför andra saker som tidigare har varit viktiga

- Ekonomi: det försvinner pengar från konton, personen kanske lånar pengar allt oftare utan att kunna betala tillbaka. Personen kan ha pengaproblem trots en stadig inkomst, eller så har hen svårt att betala räkningarna

- Humöret: personen oroar sig mer än vanligt, är mer lättretlig, och/eller visar oftare tecken på nedstämdhet och oro

- Beteenden: det är inte ovanligt att personen isolerar sig ifrån vänner och andra anhöriga och drar sig undan sociala aktiviteter som tidigare hade tett sig självklara för personen att delta i

2. Att konfrontera en spelberoende

Spelberoende och spelproblem innefattar ofta en ordentlig dos förnekelse. Istället för att se hela bilden bakom problematiken, fokuserar de hellre på att spela ännu mer för att undvika konsekvenserna. Det blir en ond cirkel och som anhörig kan det vara både svårt och läskigt att försöka belysa problemet. Tjat och hot leder sällan till att en person slutar spela, snarare kan det få motsatt effekt och personen drar sig undan. Trots att du bara menar väl och försöker nå fram. Det är lätt att som anhörig tro att allting bara kommer bli bra, om bara spelaren slutar spela. Det är jätteviktigt i de här lägena att också fokusera på det positiva, det som faktiskt fungerar bra. Det som personen skulle behöva fokusera ännu mer på, för att bryta fokus från spelandet. Det brukar vara enklare att nå fram till en person som befinner sig i förnekelse, om man uppmuntrar det positiva, det som du önskar se mer utav.

3. Formulera dig utifrån din egen situation

Det mest effektiva sättet för att nå fram med konstruktiv kritik är att prata från sitt eget perspektiv. Utan att anklaga eller påpeka fel och brister, utan istället genom att berätta om din egen upplevelse. Använd jag-budskap. Fokusera mer på vad din väns beteende får för konsekvenser för dina tankar, känslor och behov. Hur påverkas er relation egentligen? Och hur känns det för dig? Beskriv specifika händelser där spelandet ledde till en negativ konsekvens, även för dig som anhörig, och hur du upplevde det. Det går att beskriva sorg och besvikelse utan att låta anklagande, genom att berätta om den saknad som uppstod för att man tycker om någon, exempelvis. Kom med förslag på hur saker skulle kunna gå annorlunda till, uppmuntra din vän att ändra beteendet med hjälp av positiva möjligheter. Samtalen bör ha en god underton, byggd på förtroende och vänskap. Genom att utgå från dig själv, dina tankar, känslor och behov, så går du inte till attack på den spelandes självkänsla. Den är förmodligen redan låg, om än omedvetet, därav förnyelsen som fungerar som ett slags självförsvar för personen. En människa som befinner sig i en problematisk situation behöver vara trygg för att våga lyssna och ta till sig – vilket är en förutsättning för att själv bli villig att förändra situationen.

4. Uppmana till aktiviteter fria från spel

Kom med förslag och bidra med aktiviteter som gör att din spelande vän känner sig bra eller duktig efteråt. Inget som har med spel att göra, utan något som kan bygga personens självkänsla på en spelfri arena. Att få beröm är något alla brukar tycka är behagligt och välkommet. Precis som kärlek, respekt och gemenskap. Försök fördjupa er relation, visa din uppskattning och uppmuntra vidare. Ibland kan det till en början räcka med något så enkelt som en fika eller en promenad.

5. Så hjälper du genom att hjälpa dig själv först

Som anhörig befinner du dig i en svår situation. Du är utsatt på grund av en väns problematik och beteende, det är lätt att känna sig maktlös och bortglömd. Då är det extra viktigt att du tar hand om dig själv. Du behöver sätta gränser, hur svårt det än är. Både för att stötta den spelande att förändra sitt beteende, men också för din egen skull. Det är ingens fel att någon blir beroende, men det går ut över andra. Ditt främsta jobb just nu, är att sätta dig själv i första rummet. Det är inte ovanligt att du som anhörig hamnar mitt i smeten, lånar ut pengar, bidrar till lögner, skyddar personen på alla möjliga tänkbara vis. Det finns ibland inga gränser för hur långt en anhörig är villig att gå för att skydda sin spelande vän, men du sätter dig själv i en farlig situation. Istället för att förneka problematiken, såsom spelaren gör, behöver du belysa den. Du behöver ta ansvar för ditt eget mående, annars finns det risk att du också hamnar i nedstämdhet och lever i mer oro än du redan gör.

När du sätter gränser kommer du förmodligen att mötas av motreaktioner. Det är lätt att ge efter och just därför måste du stå stadigt och vara stark. Ibland underlättar det att se den negativa reaktionen som ett gott tecken, det betyder att du markerat och att personen hör dig. Den tycker inte om vad den hör, men det är inte ditt problem. Fortsätt att stå stadigt, med tiden kommer det leda till positiva resultat. Låna inte ut mer pengar, sluta täcka upp. Låt personen ta ansvar för sina egna handlingar samtidigt som du fortsätter att stötta positiva handlingar.

6. Sätt dig själv i första rummet för att orka finnas där 

Det är inte lätt att vara anhörig, tvärtom kan det vara mycket påfrestande. Det är just därför det är så viktigt att du tar hand om dig själv först, så att du orkar finnas där för din vän på ett positivt och konstruktivt sätt. Att vara anhörig till en spelberoende innebär att även din tillvaro fylls av oro och konflikter. Det känns ofta ensamt. Att din vän inte lyssnar på dig, eller kanske inte ens bryr sig om dig och dina behov. Det är vanligt att du som anhörig slutar göra de saker du själv mår bra av och i värsta fall även faller in i depression, på grund av långvarig nedstämdhet. Försök i den mån du orkar att göra det du tidigare tyckte var roligt, det som gav dig energi och livsglädje. Träning? Vänner? Börja i det lilla och arbeta dig upp därifrån.

Det är också viktigt för dig som anhörig att få ett fritt rum där du kan prata om din situation. Stöd från andra är en avgörande ingrediens för att du själv ska kunna må bra. Kanske en vän, en terapeut, eller en stödgrupp av något slag. Ett rum där du kan få reflektera fritt kring situationen utan att riskera konflikter. Om din spelande vän försöker sluta spela, är det ett ypperligt tillfälle för er båda att umgås utanför spelet genom att tillsammans göra saker som ni mår bra av. Så att ni kan skapa positiva erfarenheter av den tid som tidigare togs upp av spelandet.

7. Tecken på medberoende att vara uppmärksam på

Många men inte alla anhöriga är medberoende. Medberoende är ett tillstånd som kan drabba en person som lever nära en missbrukare, exempelvis en alkoholist eller en spelberoende. Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa.

En del lär sig detta beteende redan som barn medan andra har lärt sig det senare i livet. Det är vanligt att medberoende undermedvetet söker sig till kaotiska relationer där missbruk eller andra problematiska beteenden förekommer. Karaktäristiska drag hos medberoende är bland annat följande:

- De känner sig ansvariga för andra människors beteende,

- är ofta omedvetna om vad de själva vill och behöver,

- känner sig tryggast i en position där de ger,

- attraheras ofta av människor med behov,

- känner sig uttråkade och tomma om de inte har någon att hjälpa,

- överengagerar sig,

- tror att deras beteende är andra människors fel.

Ta del av ett veckobrev varje onsdag med inspirerande, insiktsfullt & stödjande innehåll!